جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Economics > Money and Bank > Savings > Legal Deposits

مرجح

Legal Deposits  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156733

این مفهوم را دانلود کن: