جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Амонатҳои бе фоиз  

نامرجح

  • امانت های بی فایض
  • сапурдэҳҳое қарзулҳасанэҳ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156734

این مفهوم را دانلود کن: