جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Economics > Finance > Capital > Working Capital

مرجح

Working Capital  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156740

این مفهوم را دانلود کن: