جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اقتصاد > مالیه > سرمایه گذاری > سرمایه گذاری های خصوصی

مرجح

سرمایه گذاری های خصوصی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156744

این مفهوم را دانلود کن: