جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الربح > الربح الصافی

مرجح

الربح الصافی  

اعم

نامرجح

  • ربح الصافی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156750

این مفهوم را دانلود کن: