جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Сиёсатҳои иқтисодӣ > Сиёсатҳои пулӣ

مرجح

Сиёсатҳои пулӣ  

نامرجح

  • سیاست های پولی
  • сиёсатҳое пӯлӣ

گروه

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156766

این مفهوم را دانلود کن: