جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> الأوضاع الاقتصادیة > اوضاع المعیشة

مرجح

اوضاع المعیشة  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156778

این مفهوم را دانلود کن: