جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Companies > Private Companies

مرجح

Private Companies  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156785

این مفهوم را دانلود کن: