جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الشرکات > الشرکات المساهمة > الشرکات المساهمة العامة

مرجح

الشرکات المساهمة العامة  

نامرجح

  • شرکات المساهمة العامة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156789

این مفهوم را دانلود کن: