جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

شرکت ها (fa) > Корпорации > Общедоступные корпорации

مرجح

Общедоступные корпорации  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156789

این مفهوم را دانلود کن: