جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Industries > Textile Industries > Clothing Industries

مرجح

Clothing Industries  

اخص

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156806

این مفهوم را دانلود کن: