جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الصناعات > الصناعات التکالیف

مرجح

الصناعات التکالیف  

نامرجح

  • صناعات التکالیف

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156814

این مفهوم را دانلود کن: