جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

صنایع > صنعت جهانگردی

مرجح

صنعت جهانگردی  

اعم

نامرجح

  • صنعت گردشگری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156834

این مفهوم را دانلود کن: