جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Industries > Tourism Industry

مرجح

Tourism Industry  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156834

این مفهوم را دانلود کن: