جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

طراحی خط تولید  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156842

این مفهوم را دانلود کن: