جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

توزیع > عمده فروشی
بازار > بازار داخلی > عمده فروشی

مرجح

عمده فروشی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156850

این مفهوم را دانلود کن: