جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

التسویق > المبیعات

مرجح

المبیعات  

نامرجح

  • مبیعات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156863

این مفهوم را دانلود کن: