جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Marketing > Sales > Down Payment

مرجح

Down Payment  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156864

این مفهوم را دانلود کن: