جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فناوری > فناوری سرمایه بر

مرجح

فناوری سرمایه بر  

نامرجح

  • تکنولوژی سرمایه بر

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156871

این مفهوم را دانلود کن: