جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Technology > Labour Intensive Technology

مرجح

Labour Intensive Technology  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156872

این مفهوم را دانلود کن: