جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

التکنولوجیا > التکنولوجیا المناسبة

مرجح

التکنولوجیا المناسبة  

نامرجح

  • تکنولوجیا المناسبة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156873

این مفهوم را دانلود کن: