جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سیاست های پولی > قابلیت تسعیر پول

مرجح

قابلیت تسعیر پول  

نامرجح

  • تسعیر
  • قابلیت تبدیل پول

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156874

این مفهوم را دانلود کن: