جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

رقابت اقتصادی > قدرت رقابتی

مرجح

قدرت رقابتی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156879

این مفهوم را دانلود کن: