جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Торговые соглашения (Договоры) > кли́ринг соглашени

مرجح

кли́ринг соглашени  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156880

این مفهوم را دانلود کن: