جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

шартномаҳои савдо > шартномаҳои пулӣ

مرجح

шартномаҳои пулӣ  

نامرجح

  • شرط نامه های پولی
  • қарордодҳое пӯлӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156881

این مفهوم را دانلود کن: