جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

шартномаҳои савдо > шартномаҳои гумрукӣ

مرجح

шартномаҳои гумрукӣ  

نامرجح

  • شرط نامه های گمرکی
  • қарордодҳое гумрукӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156884

این مفهوم را دانلود کن: