جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

قیمت ها > قیمت های اسمی

مرجح

قیمت های اسمی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156895

این مفهوم را دانلود کن: