جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المنتجات الصناعیة > السلع الفخمة

مرجح

السلع الفخمة  

نامرجح

  • سلع الفخمة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156907

این مفهوم را دانلود کن: