جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Industrial Products > Second Hand Goods

مرجح

Second Hand Goods  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156909

این مفهوم را دانلود کن: