جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

маҳсулоти саноатӣ > молҳои истифода бурда шуда

مرجح

молҳои истифода бурда шуда  

نامرجح

  • مال های استفاده برده شده
  • колоҳое мустаьмал

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156909

این مفهوم را دانلود کن: