جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الضرائب > الضریبة علی الدخل

مرجح

الضریبة علی الدخل  

نامرجح

  • ضریبةالعمل
  • ضریبة علی الدخل

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156947

این مفهوم را دانلود کن: