جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مالیات ها > مالیات تصاعدی

مرجح

مالیات تصاعدی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156949

این مفهوم را دانلود کن: