جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Taxes > Regressive Tax

مرجح

Regressive Tax  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156950

این مفهوم را دانلود کن: