جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الضرائب > الضریبة النسبیة

مرجح

الضریبة النسبیة  

نامرجح

  • ضریبة النسبیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156951

این مفهوم را دانلود کن: