جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الضرائب > الضریبة الفردیة

مرجح

الضریبة الفردیة  

نامرجح

  • ضریبة الفردیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156952

این مفهوم را دانلود کن: