جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الضرائب > ضریبة راس المال

مرجح

ضریبة راس المال  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156953

این مفهوم را دانلود کن: