جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الضرائب > ضرائب الشرکات

مرجح

ضرائب الشرکات  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156954

این مفهوم را دانلود کن: