جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الضرائب > الضریبة المزدوجة

مرجح

الضریبة المزدوجة  

نامرجح

  • ضریبة المزدوجة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156955

این مفهوم را دانلود کن: