جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مالیات ها (fa) > доба́вочный подохо́дный нало́г

مرجح

доба́вочный подохо́дный нало́г  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156955

این مفهوم را دانلود کن: