جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الضرائب > الضرائب غیرالمباشرة

مرجح

الضرائب غیرالمباشرة  

نامرجح

  • ضرائب غیرالمباشرة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156957

این مفهوم را دانلود کن: