جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مالیات ها (fa) > Косвенные налоги

مرجح

Косвенные налоги  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156957

این مفهوم را دانلود کن: