جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مالیات ها (fa) > Андозҳои бавосита

مرجح

Андозҳои бавосита  

اعم

نامرجح

  • انداز های باواسطه
  • молиётҳое ғейрэ мустақӣм

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156957

این مفهوم را دانلود کن: