جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مالیات ها > مالیات های مستقیم

مرجح

مالیات های مستقیم  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156958

این مفهوم را دانلود کن: