جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الضرائب > ضرائب الاستهلاک

مرجح

ضرائب الاستهلاک  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156959

این مفهوم را دانلود کن: