جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاقتصاد > المالیة

مرجح

المالیة  

نامرجح

  • مالیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156960

این مفهوم را دانلود کن: