جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Economics > Finance

مرجح

Finance  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156960

این مفهوم را دانلود کن: