جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت صنعتی > مدیریت تولید

مرجح

مدیریت تولید  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156970

این مفهوم را دانلود کن: