جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الأدارة الصناعیة  

نامرجح

  • ادارةالصناعات
  • أدارة الصناعیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156971

این مفهوم را دانلود کن: