جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الادارة المالیة  

نامرجح

  • ادارة المالیة
  • المسائل المالیة
  • مسائل المالیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156974

این مفهوم را دانلود کن: