جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Financial Management  

نامرجح

  • Financial Administration
  • Financing Management

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156974

این مفهوم را دانلود کن: